Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 600 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och har cirka sju miljarder kronor i omsättning.

Till Munters globala huvudkontor söker vi nu en synnerligen systemintresserad Group Controller. Rollen ingår i funktionen Group Financial Control som består av 4 medarbetare och som ansvarar för koncernens legala och operativa konsolidering och rapportering.
Gruppen har även ägarskapet för koncernens gemensamma konsoliderings- och koncernrapporteringssystem, AARO och ska verka för att systemet används på bästa sätt.
Group Financial Control verkar i nära samarbete med alla rapporterande enheter samt Group Business Control, Group Tax, Group Treasury och Investor Relations.

Vi söker dig som är civilekonom med ca 5 till 8 års relevant erfarenhet av kvalificerat controllerarbete från större bolag på koncernnivå. Du har ett stort intresse för system och vill fortsätta att utvecklas inom området och dina Office och framför allt Excel-kunskaper är mycket goda. Det är en mycket stor fördel om du tidigare har arbetat i AARO.. Du kommer att arbeta på koncernnivå i en global kontext, vilket ställer krav på flytande engelska i tal och skrift.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där initiativ, analys och samarbetsförmåga värderas högt. Rätt kandidat har förmågan att skifta från det övergripande koncernperspektivet till att dyka ner i detaljanalyser. Arbetet ställer höga krav både på din förmåga att självständigt kunna driva dina egna projekt likväl som din kommunikation och förmåga att koordinera mellan många kontaktytor och arbeta i projekt. 
Rollen rapporterar till Director Group Financial Control och är placerad på Munters huvudkontor i Kista.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  •  Delaktig i den månatliga legala och operationella konsolideringsprocessen i form av att utveckla och underhålla rapporterings- och analysverktyg
  •  Framtagande av presentationsmaterial, rapporter och analyser till CEO, CFO, övrig koncernledning och styrelse
  •  Delaktig i koncernens budget- och forecastprocess
  •  Fullt ägandeskap för AARO innefattande utveckling och underhåll av systemet
  •  Agera ”bollplank” mot verksamheten gällande applikationsfrågor
  •  Planera och genomföra interna utbildningar samt agera kravställare mot IT samt externa systemleverantörer
  •  Initiera och delta i olika projektarbeten inom finans och koncernekonomi