Interim management

Vi har ett omfattande nätverk av kvalificerade konsulter inom ekonomi, bank och finans. Konsulterna inom vår interimsverksamhet är till största del egenföretagare och håller en hög kompetensnivå med mångårig erfarenhet av kvalificerat konsultarbete.

Vid sidan av detta har vi som komplement ett stort nätverk av konsulter som inte är egenföretagare utan är anställda av oss på Future Value. Ofta har dessa konsulter något kortare operativ erfarenhet. Om du är i behov av att anlita någon form av konsulthjälp inom ekonomi är du mer än välkommen att kontakta affärsområdesansvarig Mattias Katzenstein.

Är du i behov av att reykrytera? Läs mer om.

Nätverk

Vi arbetar dagligen med att bibehålla och utöka vårt konsultnätverk genom direktkontakt med etablerade- och potentiella konsulter. Detta sker systematiskt och kontinuerligt. Vår databas uppdateras ständigt vilket gör att vi har korrekt och relevant information. Det ger oss möjlighet att ha full överblick på tillgängliga och relevanta konsulter för just den aktuella kundens behov.

Kvalitet

Konsultmarknaden idag är större och snabbare än någonsin. Vi anpassar oss kontinuerligt till den men vill även vara med och styra den i rätt riktning. Utmaningen i våra processer ligger bland annat i att hantera förväntningar från uppdragsgivare och kandidater. Kvalitet för oss innebär också att säkerställa arvodesnivåer innan presentation av konsult till uppdragsgivare. För oss är kvalitet mot konsulter en affärskritisk fråga och vi är måna om att de hanteras rätt i processen och att de alltid får feedback och återkoppling under och efter en konsultrekryteringsprocess.

Uppföljning

Vi schemalägger kontinuerlig uppföljning med både kund och konsult under det aktuella uppdraget. Vi är måna om att finnas tillgängliga för båda parter och för att få en ömsesidig nöjdhet. Därför har vi alltid ett slutmöte med kund och konsult för att sammanfatta och utvärdera uppdragens utfall.

Tempo

På interimsmarknaden är tempo i processen avgörande, dels för att behovet oftast är kritiskt, dels för att de tillgängliga konsulterna är attraktiva på marknaden. Vi har dagligen proaktiva intervjuer vilket gör att vi snabbt kan matcha kandidater med interimsroller. Med rätt processer och intern struktur så står vi ut på marknaden som mycket snabba utan att göra avkall på kvalitén.