Skip to content

Om Future Value

Vi är specialister

Future Value grundades 2010 och tillsammans har vi mer än 50 års erfarenhet av kvalificerad rekrytering och interim management inom ekonomisegmentet i Stockholm. Det ger oss ett svårslaget nätverk som kombinerat med ett stort engagemang och tydligt fokus på kvalité, skapar genuina och långsiktiga relationer. Genom vår tydliga marknadsposition blir vi det självklara valet och våra kunder bekräftar att vi är en kvalitetsorienterad och långsiktig partner.

Marknadssegement

Future Value rekryterar enbart inom ett väl definierat marknadsområde vilket ger oss en unik expertis av den specifika kandidatmarknaden inom denna nisch och de förutsättningar som gäller här. Ett väl etablerat nätverk i en begränsad del av marknaden underlättar även när vi söker kandidater och när vi ska förstå och tolka deras erfarenheter och färdigheter.

Vår syn på våra kandidater

I vårt arbete talar vi ofta om att skapa maximalt värde för våra kandidater. Det innebär att vi vill föra en transparent dialog med stöd och stöttning genom kandidatens hela karriär. En annan innebörd av begreppet kandidatvärde är förstås också det värde våra kandidater tillför våra kunder. Det är ju i slutändan alltid vår leverans. Men värdet är inget absolut, utan något som varierar med tidpunkt, marknadsläge och situation. Det är därför vi aktivt och långsiktigt hjälper kandidaterna i vårt nätverk att stärka och utveckla sitt värde. Genom en nära relation lär vi känna kandidaternas kompetenser och ambitioner och vi engagerar oss i dem som individer. Vi stöttar dem strategiskt i karriären och ger råd om hur de kan öka sitt kandidatvärde i en föränderlig värld genom att tillföra rätt kompetens och erfarenhet vid rätt tidpunkt.