Skip to content

Konsultintervju

Möt Sofie Palm

Efter en spännande och utvecklande karriär på ett globalt FMCG bolag valde Sofie Palm att ta steget och bli interimskonsult inom ekonomi och finans. Vi passade på att fånga upp Sofie efter sitt första avslutade konsultuppdrag, för att be henne dela med sig av några av sina upplevelser och erfarenheter.

Berätta om varför du valde att ta steget och bli interimskonsult?

Jag var nyfiken på att se och lära mig andra branscher och företag, samtidigt som jag ville fortsätta att jobba inom den expertis som jag har arbetat med under min karriär.

Vad kan du berätta om ditt första genomförda uppdrag?

Uppdraget var på ett globalt företag inom läkemedelsindustrin. Det var en permanent roll som företaget behövde en konsult på under initialt nio månader, men i slutänden blev det ett längre uppdrag på nästan två år. Utöver ordinarie Business Controller-uppgifter så som prognoser, budget och affärsanalys, fick jag också skapa nya simuleringsmodeller och verktyg mot bolagets försäljningsorganisation. Min uppdragsgivare var väldigt tydlig med att de ville få höra mina perspektiv och idéer på både affären och deras befintliga processer. Det gjorde det enklare att veta hur man skulle agera och vad jag skulle lägga fokus på.

Vad har du upplevt annorlunda som konsult från att tidigare varit anställd?

Eftersom en stor andel av mina medarbetare på företaget var konsulter så blev jag bemött och behandlad som alla andra. Vilken anställningsform man hade var inte intressant, fokus var på uppdraget, vad man skulle göra och vilka kontaktytor man behövde för att utföra uppdraget. Därav så har det inte varit så stor skillnad på det sättet. För mig personligen har det blivit en skillnad i att jag betraktar, beaktar och agerar på beslut som fattas, händelser som inträffar enbart ur ett professionellt perspektiv med kunden i fokus och helt och hållet vad som är bäst för företaget. Som anställd kan det i vissa situationer vara svårt att inte bli emotionellt engagerad, men som konsult har man inte byggt på det emotionella filtret.

Vilka utmaningar har du stött på i rollen som konsult?

Att balansera hur mycket man ska försöka bidra till att utveckla och förbättra, eller välja att förvalta, de processer som bolaget redan har. Detta eftersom uppdrag ofta är kortare och handlar om månader och förändringar ofta tar mer tid för att sätta sig. Ofta är man kanske inte på företaget tillräckligt länge för att säkerställa att nya processer etableras och får den utväxling de kan få.

Vad har hittills varit roligast med att vara konsult?

Att vara konsult för mig är att ständigt få möjlighet att utvecklas. Att se och lära sig nya processer och strukturer, där man själv varit van vid att göra på ett visst sätt. Även att få applicera modeller eller arbetssätt man själv är van vid och se att dessa också är applicerbara på andra företag och sammanhang. Sen är det ju väldigt kul att lära känna nya människor och få insikt i andra företag och branscher.

Vad tar du med dig från ditt första uppdrag till nästa uppdrag?

Nyfikenheten på nya företag, branscher och hur jag kan använda mina erfarenheter och kunskaper från tidigare uppdrag för att så snabbt som möjligt på bästa sätt bidra och göra skillnad för min kund och uppdragsgivare.

Vad skulle du vilja säga till personer som går i tankarna på att bli konsult?

Det är superkul att vara konsult! Men det är annorlunda än att vara anställd, fundera därför på varför du vill vara konsult så att det blir så bra som möjligt. Lite kort skulle jag säga att man bör gilla viss förändring och när det inte alltid riktigt blir som man tänkt sig. Att få lära sig mycket nytt är spännande, men tillhörighetskänslan man har som anställd bör inte vara en lika viktig del för att trivas på en arbetsplats. Det tror jag också är viktigt för att man ska trivas som konsult.

Hur ser din höst ut framöver?

Framåt hösten fortsätter konsultkarriären. I nästa uppdrag kommer min långa erfarenhet av projektledning också att nyttjas, vilket känns väldigt kul!

Sofie Palm, Interimskonsult Ekonomi & Finans

Nyfiken på en karriär som interimskonsult?

Välkommen att skicka in ditt CV, så hoppas vi få diskutera möjligheterna som konsult, interimsmarknaden och ett framtida samarbete med dig.

Aktuella interimsuppdrag