Skip to content

Konsultintervju – Christine Bennborn

Möt Christine Bennborn

Läs nedan artikel med Christine Bennborn där hon beskriver sin resa från att ha varit placerad i det berömda ”branschfacket” till att få förtroendet att i en konsultroll komma in som Director Business Control på ett stort retailbolag. Här är hennes do’s and don’ts i hur man vågar utmana sig själv och andra i rollen som interimskonsult.

Vem är du?

Jag är en glad norska som är född med skidor på fötterna, men har på senare åren bytt ut det mot tennis och padel. Flyttade från Norge 1996, har bott och jobbat 10 år utomlands (Tyskland, Belgien och Frankrike) och kom till Sverige 2005. Jag är gift och har två barn. Arbetsmässigt har jag en lång bakgrund från stora internationella bolag som ABB, Daimler, Mercedes-Benz och Alstom samt mellanstora bolag som Aviator, Kronans Apotek och Tengbom där jag har haft många olika roller från leverantörsreskontran (mitt allra första jobb) till CFO. Driver också en stiftelse som gör att jag inte har fritidsproblem.

Hur kommer det sig att du valt en karriär som konsult?

Efter många år som fast anställd i stora industribolag blev jag placerad i just det ”facket” och det var svårt att komma in i nya branscher när jag ville byta jobb. Så för att bredda min portfölj och kunskap bestämde jag mig för att jag ville prova på att vara konsult och därmed få prova på olika branscher och olika typer av bolag. Dessutom tycker jag att det är spännande med nya utmaningar och att dela med mig av den erfarenhet som jag har fått och byggt upp under många år.

Vilka av dina personliga egenskaper har varit viktigast för dig i din roll som konsult?

Jag är, och har alltid varit, en bra team builder och är av naturen en organiserad person vilket hjälper mig att fokusera och hantera komplexa och utmanande projekt. Att vara organiserad och med förmågan att dela upp komplexa projekt i mindre uppgifter hjälper mig att skilja mellan viktiga uppgifter och mer akuta. Jag fokuserar på att hjälpa mitt team att övervinna barriärer, se dom växa och att prioritera uppgifter. Jag är känd för att ställa frågor som: “is this need to have or nice to have”?

Jag har alltid en ambition att avsluta mina uppgifter i tid och jag gör allt vad jag kan för att möta förväntningarna. Jag ställer frågor i förväg vilket hjälper mig att sätta tydliga tidslinjer, deadlines och bättre förstå förväntningarna.

Vidare, är jag bra på att lyssna och har inga problem med att få skit under naglarna och hjälpa till där det behövs trots att det kanske inte ligger i uppdraget. Som den ekonom jag är ligger analyser, strategi, budget etc. mig nära om hjärtat.

När man kommer in som konsult och som chef i ditt fall, hur lägger man upp arbetet?

Om jag kan få tillsänt material innan jag börjar på uppdraget så är det en lyx. Annars läser jag på så mycket som jag kan om bolaget, vad de gör, hur det går, vilka värderingar bolaget har, vem som är ägare, vad är visionen etc. för att försöka dana mig en bild om vad jag går till. Jag brukar också göra en research på de som sitter i ledningsgruppen (om jag får den informationen) för att se om vi t.ex har gemensamma bekanta. Men i vissa fall är det kort om tid mellan uppdragen och då hinner man inte göra detta och då blir det en prioritering de första dagarna.

Jag brukar alltid boka in ett 1-1 möte med alla i ledningsgruppen och mitt team för att lära känna alla (gärna första veckan om det går) och skapa förtroende, men också för att få en 360 på vad som eventuellt är utmaningarna eller om det är annat som jag måste känna till. Sen är det viktigt att man gör alla måste utbildningar som t.ex. code of conduct, säkerhet etc. med en gång.

Vad ser du för utmaningar och möjligheter med att komma in som chef på en interims-basis?

En stor utmaning med att komma in som chef på en interims-basis är att du snabbt måste lära känna ditt nya team och vilka utmaningar som du står framför. Det är inte alltid att du får höra allt med en gång då du ”bara är där en kort stund” vilket kan leda till att du kanske inte tar rätt beslut

En möjlighet som jag ser är att du får testat ditt ledarskap på gott och ont och du kan växa som person vid att leda nya personer i olika team och att du hela tiden lär känna nya personer.

Vilka för-och nackdelar finns det med att jobba som konsult?

En fördel med att jobba som konsult är att du får möjligheten att prova på olika typer av branscher och bolag och du träffar på många nya och spännande personer. Du kan också ta på dig många olika typer av uppdrag vilket i sig själv är lärorikt.

Nackdelar med att jobba som konsult kan vara att du inte alltid vet vad du går till, det kan vara en kort överlämning (om någon alls), du vet inte alltid om du har ett uppdrag etc.

Har du några tips och råd till dom som funderar på att bli sin egen konsult?

  • Våga ta chansen!
  • Se till att lyssna noggrant och ta till dig så mycket information som du kan. Jag brukar skämta om att jag tar på mig mina ”Dumbo öron”.
  • Var öppen för att allt kanske inte är som det var beskrivit i uppdraget och se på det som en utmaning i stället för att klaga på det.
Christine Bennborn, Interimskonsult Ekonomi & Finans

Nyfiken på en karriär som interimskonsult?

Välkommen att skicka in ditt CV, så hoppas vi få diskutera möjligheterna som konsult, interimsmarknaden och ett framtida samarbete med dig.

Aktuella interimsuppdrag