Skip to content

Internal Control Manager

Eleda
Ansök

Internal Control Manager

Eleda är ett Private Equity ägt bolag och en ledande nordisk leverantör av infrastrukturutveckling och tjänster. Bolaget är marknadsledande inom flertalet segment och har skapat en bredd av kompetenser, såsom vatten och avlopp, eldistribution, fjärrvärme, vägar och datacenter. Eleda har sedan bildandet 2017 vuxit kraftigt genom förvärv och har verksamhet i Sverige och Norge. Tidigare huvudägare Altor har nyligen sålt majoriteten av innehavet till amerikanska Bain Capital vilket möjliggör att bolaget nu går i en ny fas med målsättning om ytterligare tillväxt.

Eleda har ca 3100 medarbetare, en omsättning på 16 miljarder kronor och har sitt huvudkontor i Stockholm city.

Som ett led i Eledas tillväxtresa behöver företaget nu förstärka arbetet med intern kontroll och söker därför en utvecklingsorienterad Internal Control Manager. Rollen är ny och kommer att ansvara för att bygga upp, samla, koordinera och driva koncernens internkontrollstruktur och uppföljning, samt driva frågor kring processutveckling, intern styrning och kontroll inom en decentraliserad koncern i kraftig tillväxt.

Vi söker dig med en civilekonomexamen eller motsvarande med sex till tio års arbetslivserfarenhet inom roller där du fått förståelse för process- och riskrelaterade frågor kopplat till internkontroll. Har du tidigare varit delaktig i att bygga upp en liknande funktion ses det som mycket meriterande. Rätt kandidat trivs i en konsultativ roll med många kontaktytor där ditt driv, support till de som leder den decentraliserade affärsverksamheten och engagemang skapar och möjliggör utveckling och förändring. Du har också en god kunskap och förståelse för redovisning.

Som person söker vi dig som trivs med att arbeta i en växande större dynamisk organisation där arbetsuppgifterna varierar allteftersom koncernen och funktionen utvecklas. Vi söker dig som är engagerad och ansvarstagande samtidigt som du trivs i en social och kommunikativ kontext. Du har en stark målorientering med ambition att ständigt utvecklas. Du har vidare ett kritiskt tänkande och analytiska färdigheter för att identifiera och lösa problem samt ett intresse för att arbeta i, och driva, projekt. Ett strategiskt perspektiv kombineras med en kavla-upp-ärmarna-attityd där du förväntas ta eget ansvar och självständigt kunna driva dina projekt.

Rollen innebär ansvar för följande huvudområden:

 • Bygga upp, organisera, samordna, utföra och övervaka internkontroll-aktiviteter inom koncernen som även inbegriper att stötta de åtta olika CFO-organisationerna som driver den decentraliserade affären
 • Vara delaktig i koncernens riskhantering på koncernövergripande nivå, initialt kopplat till finansiella risker
 • Initiera och följa upp internkontrollarbetet med dotterbolagens ekonomiansvariga gällande processkartläggning, self-assessments och oberoende testning
 • Kvantitativ och kvalitativ analys
 • Sammanställning och rapportering av internkontrollstatus och riskutvärdering till koncernledningen
 • Delaktig i risk-assessment i samråd med revisionsutskottet och löpande utvärdera och rapportera effektiviteten i ramverket för risk- och internkontroll direkt till revisionsutskottet

Som Internal Control Manager rapporterar du till koncernens CFO och rollen är placerad vid Stureplan.

Välkommen med din ansökan!

I denna rekrytering samarbetar Eleda med Future Value. För frågor kring tjänsten eller processen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Susanne Karlsson, 070-977 27 94 alternativt susanne.karlsson@futurevalue.se

Ansök

Kontaktperson

Susanne Karlsson
Rekryteringskonsult
070-977 27 94
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Internal Control Manager

Eleda är ett Private Equity ägt bolag och en ledande nordisk leverantör av infrastrukturutveckling och tjänster. Bolaget är marknadsledande inom flertalet segment och har skapat en bredd av kompetenser, såsom vatten och avlopp, eldistribution, fjärrvärme, vägar och datacenter. Eleda har sedan bildandet 2017 vuxit kraftigt genom förvärv och har verksamhet i Sverige och Norge. Tidigare huvudägare Altor har nyligen sålt majoriteten av innehavet till amerikanska Bain Capital vilket möjliggör att bolaget nu går i en ny fas med målsättning om ytterligare tillväxt.

Eleda har ca 3100 medarbetare, en omsättning på 16 miljarder kronor och har sitt huvudkontor i Stockholm city.

Som ett led i Eledas tillväxtresa behöver företaget nu förstärka arbetet med intern kontroll och söker därför en utvecklingsorienterad Internal Control Manager. Rollen är ny och kommer att ansvara för att bygga upp, samla, koordinera och driva koncernens internkontrollstruktur och uppföljning, samt driva frågor kring processutveckling, intern styrning och kontroll inom en decentraliserad koncern i kraftig tillväxt.

Vi söker dig med en civilekonomexamen eller motsvarande med sex till tio års arbetslivserfarenhet inom roller där du fått förståelse för process- och riskrelaterade frågor kopplat till internkontroll. Har du tidigare varit delaktig i att bygga upp en liknande funktion ses det som mycket meriterande. Rätt kandidat trivs i en konsultativ roll med många kontaktytor där ditt driv, support till de som leder den decentraliserade affärsverksamheten och engagemang skapar och möjliggör utveckling och förändring. Du har också en god kunskap och förståelse för redovisning.

Som person söker vi dig som trivs med att arbeta i en växande större dynamisk organisation där arbetsuppgifterna varierar allteftersom koncernen och funktionen utvecklas. Vi söker dig som är engagerad och ansvarstagande samtidigt som du trivs i en social och kommunikativ kontext. Du har en stark målorientering med ambition att ständigt utvecklas. Du har vidare ett kritiskt tänkande och analytiska färdigheter för att identifiera och lösa problem samt ett intresse för att arbeta i, och driva, projekt. Ett strategiskt perspektiv kombineras med en kavla-upp-ärmarna-attityd där du förväntas ta eget ansvar och självständigt kunna driva dina projekt.

Rollen innebär ansvar för följande huvudområden:

 • Bygga upp, organisera, samordna, utföra och övervaka internkontroll-aktiviteter inom koncernen som även inbegriper att stötta de åtta olika CFO-organisationerna som driver den decentraliserade affären
 • Vara delaktig i koncernens riskhantering på koncernövergripande nivå, initialt kopplat till finansiella risker
 • Initiera och följa upp internkontrollarbetet med dotterbolagens ekonomiansvariga gällande processkartläggning, self-assessments och oberoende testning
 • Kvantitativ och kvalitativ analys
 • Sammanställning och rapportering av internkontrollstatus och riskutvärdering till koncernledningen
 • Delaktig i risk-assessment i samråd med revisionsutskottet och löpande utvärdera och rapportera effektiviteten i ramverket för risk- och internkontroll direkt till revisionsutskottet

Som Internal Control Manager rapporterar du till koncernens CFO och rollen är placerad vid Stureplan.

Välkommen med din ansökan!

I denna rekrytering samarbetar Eleda med Future Value. För frågor kring tjänsten eller processen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Susanne Karlsson, 070-977 27 94 alternativt susanne.karlsson@futurevalue.se

Internal Control Manager

Kungsgatan 3, Stockholm