Head of Group Accounting
Snow Software

Head of Group Accounting

Svetsarvägen 15, Solna

Head of Group Accounting
Snow Software

Snow är i en kraftig expansionsfas och siktar de närmaste åren på att växla upp ytterligare, framförallt genom internationell tillväxt. Nya...

Kontaktperson
Gustav Emthén
Rekryteringskonsult
0767-835590
gustav.emthen@futurevalue.se

Head of Group Accounting

Snow’s mission is to empower organizations to take back control of their software estate, today and tomorrow. We help organizations optimize software availability, compliance and cost savings through the delivery of on-premise and cloud-based Software Asset Management (SAM) solutions. Today, we are the largest and most successful developer of SAM solutions with staff worldwide. To maintain our explosive growth, we are looking for the smartest and most competent people who still have their best work ahead of them. Now is the right time to start at Snow.

Snow är i en kraftig expansionsfas och siktar de närmaste åren på att växla upp ytterligare, framförallt genom internationell tillväxt. Nya investerare och förstärkningar i ledningsgruppen har inneburit stora förändringar i samtliga delar av verksamheten. I det fortsatta förändringsarbetet är finansorganisationen en nyckelspelare, och vi letar nu efter bolagets nya Head of Group Accounting som vill vara med på denna resa.

Group Accounting, som består av två personer, är en del av en större finansorganisation om ca 40 medarbetare. Group Accounting ansvarar för koncernens finansiella konsolidering och rapportering och tillsammans med Accounting & Reporting ansvarar teamet för rapporteringen av koncernens 23 legala enheter. Därtill har funktionen ett övergripande ansvar för gruppens finansiella regelefterlevnad samt internkontroll. Som Head of Group Accounting förväntas du vara självgående och drivande inom dessa områden.

Vi söker dig med akademisk examen kombinerat med flera års erfarenhet av Koncernredovisning och IFRS-frågor, med fördel inom revision eller från större internationella koncerner med höga rapporteringskrav. Har du dessutom erfarenhet av US GAAP ses detta som mycket meriterande då stora delar av verksamheten bedrivs i USA. Rätt kandidat trivs i dynamiska och mycket föränderliga miljöer med högt tempo. För att lyckas i rollen krävs en drivkraft att på egen hand, såväl som i grupp, utveckla koncernens finansiella rapportering och styrning. Social förmåga, stort eget driv samt ödmjukhet är nyckelord. Du är en erfaren användare av Excel och din engelska är fläckfri.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Ansvara för koncernkonsolidering och bokslutsarbete samt gruppens finansiella rapportering, inklusive årsredovisning
  • Månatlig analys och rapportering av resultat- och balansräkning, samt kassaflöde.
  • Utveckla och säkerställa regelefterlevnad i enlighet med IFRS och US GAAP
  • Vidareutveckling av processer och rutiner gällande redovisning och rapportering
  • Vidareutveckling och implementering av en koncerngemensam redovisningspolicy
  • Personalansvar för en medarbetare
  • Leda kontakter med revisorer och externa konsulter
  • Ansvara för utveckling och uppföljning av koncernens ramverk för internkontroll
  • Systemägare för koncernens konsolideringssystem (OCRA)
  • Driva och leda utvecklingsprojekt

Din ansökan vill vi ha så snart som möjligt. Intervjuer för denna rekrytering kommer att genomföras i början av augusti. För frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Gustav Emthén på 0767 – 83 55 90 eller gustav.emthen@futurevalue.se.