Head of Accounting & Reporting
Snow Software

Head of Accounting & Reporting

Svetsarvägen 15, Solna

Head of Accounting & Reporting
Snow Software

Snow är i en kraftig expansionsfas och siktar de närmaste åren på att växla upp ytterligare, framförallt genom internationell tillväxt. Nya...

Kontaktperson
Gustav Emthén
Rekryteringskonsult
0767-835590
gustav.emthen@futurevalue.se

Head of Accounting & Reporting

Snow’s mission is to empower organizations to take back control of their software estate, today and tomorrow. We help organizations optimize software availability, compliance and cost savings through the delivery of on-premise and cloud-based Software Asset Management (SAM) solutions. Today, we are the largest and most successful developer of SAM solutions with staff worldwide. To maintain our explosive growth, we are looking for the smartest and most competent people who still have their best work ahead of them. Now is the right time to start at Snow.

Snow är i en kraftig expansionsfas och siktar de närmaste åren på att växla upp ytterligare, framförallt genom internationell tillväxt. Nya investerare och förstärkningar i ledningsgruppen har inneburit stora förändringar i samtliga delar av verksamheten. I det fortsatta förändringsarbetet är finansorganisationen en nyckelspelare, och vi letar nu efter bolagets nya Head of Accounting & Reporting som vill vara med på denna resa.

Accounting & Reporting, som består av nio personer, ansvarar för redovisning av koncernens 23 legala enheter, samt koncernens konsolidering och rapportering. Som ansvarig blir din uppgift att äga och utveckla koncernens finansiella rapportering. Du kommer att agera internt ansvarig för samtliga redovisningsfrågor där du blir ett stöd för teamet i process och tillämpningsfrågor i koncernens dotterbolag. Samtidigt som du operativt kommer arbeta med företagets finansiella rapportering på koncernnivå. Rollen blir även en nyckelroll internt i bolaget och kommer att bli involverad i andra frågor och projekt kopplat till hela ekonomiorganisationen.

Vi söker dig med akademisk examen inom ekonomi och du har en lång erfarenhet av att arbeta med finansiell rapportering i ett internationellt bolag. Du har en god erfarenhet av att leda en grupp av seniora medarbetare och drivs av att utveckla andra och ta ett stort ansvar i ditt arbete. Du har god erfarenhet av att jobba med regelverksfrågor i en internationell miljö med höga rapporteringskrav. Rätt kandidat trivs i en dynamisk och föränderlig miljö med högt tempo. För att lyckas i rollen krävs en drivkraft att på egen hand, såväl som i grupp, utveckla koncernens finansiella rapportering och styrning. Social förmåga, stort eget driv samt ödmjukhet är nyckelord. Du är en erfaren användare av Excel och din engelska är fläckfri.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Ansvara för koncernens finansiella redovisning och rapportering, inklusive årsredovisning
  • Personalansvar för åtta medarbetare
  • Agera rådgivare och bollplank i svårare redovisningstekniska frågor
  • Månatlig analys och rapportering av resultat- och balansräkning, samt kassaflöde.
  • Utveckla och säkerställa regelefterlevnad
  • Vidareutveckling av processer och rutiner gällande redovisning och rapportering
  • Vidareutveckling och implementering av en koncerngemensam redovisningspolicy
  • Leda kontakter med revisorer och externa konsulter
  • Systemägare för koncernens konsolideringssystem (OCRA)
  • Driva och leda utvecklingsprojekt

Din ansökan vill vi ha så snart som möjligt. För frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Gustav Emthén på 0767 – 83 55 90 eller gustav.emthen@futurevalue.se.