Skip to content

Frågor & svar

Allt du behöver veta om Interim management

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. 

Ofta uppstår interima behov då du som kund behöver fylla en tillfällig lucka i din organisation vid tex föräldraledighet, sjukskrivning eller under en pågående rekrytering. Utöver detta används våra konsulter i olika typ av avgränsade projekt eller förändringsarbeten utifrån CFOs agenda. Vanligen pga. bolagshändelser, systemprojekt, nya regelverk eller för att på andra sätt utveckla ekonomifunktionen. För att förstå möjligheterna och hur våra konsulter kan stötta dig i dina specifika utmaningar, hör gärna av dig till oss för en diskussion. 

Konsultbehov uppstår ofta oplanerat och ställer därmed krav på en snabb och effektiv rekryteringsprocess. Det innebär att vi lika ofta behöver kunna presentera rätt konsultlösning inom ett par dagar. Detta levererar vi genom effektiva interna processer, en djup förståelse och kunskap om våra konsulter och kunder tillsammans med en effektiv projektledning under hela rekryteringsprocessen.

Att anlita en interimskonsult ska vara en kostnadseffektiv lösning. Som kund betalar du ett avtalat arvode, oftast baserat på de timmar konsulten arbetar under uppdraget. Det innebär att du inte betalar någonting för vår sökprocess eller för att utvärdera våra konsulter. Som kund får du också kontroll över din kostnad, beroende på övertid eller arbetstoppar under uppdraget.

Vårt breda nätverk av konsulter täcker främst Stockholm, Uppsala och Mälardalen.

Våra uppdrag omfattar allt från tillfälliga interima resurser i linjen till projekt, förändringsarbeten och transformation hos våra kunder. Uppdragen kan vara för dig som resurs, ledare, specialist, projektledare alternativt rådgivare. Allt detta inom en CFO:s organisation.

Det finns få områden inom ekonomi där interima lösningar idag inte är aktuella. Fördelningen av våra uppdrag är normalt i förhållande till hur en ekonomifunktions ser ut. De vanligaste uppdragen tillsätts inom redovisning, koncernekonomi och controlling men även inom treasury, skatt, risk och projekt- eller förändringsledning.

Future Value arbetar helt oberoende av bransch och samarbetar med en mängd olika typ av bolag, branscher och sektorer. Våra kunder är ofta större globala koncerner, spännande tillväxtbolag, riskkapitalägda portföljbolag eller andra typer av verksamheter.

Genomsnittslängd på våra konsultuppdrag är 8-9 månader. Uppdragen kan variera från enstaka dagar till år, men vanligtvis är kundens behov sällan kortare än 3 månader och ofta skrivs uppdragsavtal på minst 6 månader. Majoriteten av våra uppdrag utgör heltid, men deltidsuppdrag eller andra typ av insatser förekommer.

Nej, du behöver inte ha eget bolag för att kunna ta konsultuppdrag via oss. Möjligheten att erbjuda en tidsbegränsad anställning för specifika konsultuppdrag finns om det passar dig bättre.

Är du redan konsult inom ekonomi, eller går du i tankar på att bli konsult, är vi intresserade av en kontakt med dig. Skicka gärna in ditt CV så kontaktar vi dig för en möjlig intervju och diskussion om framtida samarbeten.

För att vi ska ha bästa möjlighet att hitta uppdrag till dig behöver vi löpande hålla oss uppdaterade om din tillgänglighet. Är du konsult i vårt nätverk har vi processer för detta, men du får när som helst gärna informera oss om din situation via interim@futurevalue.se eller kontakta oss direkt.

Att ta steget och bli egen konsult är inte svårt. Möjligheterna på marknaden är stora, processen till att bli egenföretagare är smidig och som vi ser den är risken ofta låg. Vi diskuterar gärna vägen för att bli konsult och dina möjligheter närmare i ett personligt möte. En guide hur du går till väga för att starta bolag hittar du på www.verksamt.se

Som underkonsult behöver du ha en ansvarsförsäkring, då du som konsult ansvarar för skador som orsakas genom fel och försummelse. För din verksamhet behövs även lämplig företagsförsäkring. Mer om försäkringar för ditt bolag kan du läsa på www.foretagarna.se