Skip to content

Dynamisk rekryteringsprocess

Flexibel rekrytering utan gränser.

Alla företag och rekryteringar är unika. Vi tror därför på ett flexibelt och situationsanpassat processupplägg. Traditionellt sett delas rekryteringsbranschen in i search och annonserad rekrytering men vi ser inget värde i att begränsa tillvägagångssätten. Vi tror på att använda en kombination av databas, annonsering och search för maximal effektivitet.

Välkommen att kontakta affärsområdesansvarig Gustav Emthén, gustav.emthen@futurevalue.se.

En dynamisk rekryteringsprocess

Identifiera

Search

Vår ambition är att leverera största möjliga värde till våra uppdragsgivare. För att lyckas med det kan vi inte begränsa oss till annonsering eller att nyttja redan etablerade nätverk. Det handlar om att veta var man ska leta och att vända på så många stenar som möjligt. Därför använder vi oss även av search i våra rekryteringsuppdrag.

Databas

Vi kan leverera rätt kandidater eftersom vi kontinuerligt uppdaterar vår databas och säkerställer att vi har relevant information om kandidaterna. Vi intervjuar proaktivt kandidater som både är aktiva jobbsökare idag samt kandidater som på sikt är intresserade av att finna nya möjligheter. Vårt kandidatdatanätverk blir på så sätt kvalitetssäkrat och möjliggör en nära kontakt med marknadens bästa ekonomer.

Attrahera

Annonsering

Annonsering är ofta ett bra komplement för att nå utanför vårt befintliga kandidatnätverk och nå kandidater som aktivt söker nya uppdrag. Vi samarbetar med bredare annonseringskanaler i kombination med nischade aktörer. Vår tyngdpunkt ligger på digital annonsering men även print-annonser kan vara aktuellt, beroende på uppdrag och bolag.

Talet Management

Talent Management på Future Value är en central och integrerad del av verksamheten vars ambition är att attrahera framtida talanger samt garantera en god och professionell kandidathantering. För oss är kandidaten alltid i fokus och vi vill bygga en god relation med dig som kandidat för att kunna kontakta dig för rätt typ av tjänst.

Kvalitetssäkra

Intervju

Intervjutillfället är en central del i en rekryteringsprocess och samtliga av våra kandidater blir specifikt intervjuade inför varje uppdrag. För att bredda vårt befintliga nätverk intervjuar vi dessutom ekonomer som framöver kan komma att vilja byta jobb.

Tester

Future Value genomför personlighets- samt färdighetstester på samtliga slutkandidater. Testresultaten utgör ett bra underlag för fördjupad referenstagning.

Referenstagning

Mot slutet av processen genomför vi alltid referenstagning av aktuella kandidater. Individanpassat går vi djupare i specifika frågor som bestäms i samråd med vår uppdragsgivare. Här är det till stor nytta att använda testresultat och tidigare möten som utgångspunkt.

Återkoppling

Snabb och ärlig feedback är avgörande för bra och långsiktiga relationer. Alla inblandade parter månar om sin tid. Ju tydligare vi kan vara mot kandidaterna i ett tidigt skede i processen, desto effektivare blir processen för alla inblandade.

Exempel på tillsatta uppdrag

Tillsatt uppdrag

Vice President Financial Control
We are now looking for a Vice President Financial Control to Autoliv’s group finance.

Tillsatt uppdrag

Transfer Pricing Manager
Group Tax is part of the Group Finance organization and has the overall responsibility of direct and indirect taxes in Dometic. Group Tax is involved in tax audits, tax risk management, transfer pricing, tax controlling, tax due diligence, establishing and implementing tax processes etc.

Tillsatt uppdrag

CFO
Omegapoint är Sveriges ledande konsultbolag med inriktning på säker systemutveckling, IT- och informationssäkerhet samt digital transformation. Koncernen har f n kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Umeå med närmare 400 anställda.

Tillsatt uppdrag

Group Finance Manager

Tillsatt uppdrag

Group Business Controller with AARO Systems responsibility
Till Munters globala huvudkontor söker vi nu en synnerligen systemintresserad Group Controller. Rollen ingår i funktionen Group Financial Control som består av 4 medarbetare och som ansvarar för koncernens legala och operativa konsolidering och rapportering. Gruppen har även ägarskapet för koncernens gemensamma konsoliderings- och koncernrapporteringssystem, AARO och ska verka för att systemet används på bästa sätt.

Tillsatt uppdrag

Koncernredovisnings­ansvarig
Till Toadman Interactive (EG7) söker vi nu en Koncernredovisningsansvarig som vill bli en del av en snabbväxande koncern i en spännande fas av förändring. Bolagets strategi är att fortsätta en global tillväxtresa via förvärv men även genom utveckling av egna spel. Som Koncernredovisningsansvarig får du möjligheten att komma in i en fas där gruppen nu utvecklar sina redovisningsprinciper där ditt ansvar blir att implementera och utveckla nya processer, rutiner samt system kopplat till funktionen.

Tillsatt uppdrag

Senior Group Business Controller
Till koncernens huvudkontor i centrala Stockholm söker vi nu en erfaren och driven Senior Group Business Controller. Rollen är en del av en Controllergrupp om tre vars huvudsakliga syfte är att hantera analys samt driva förbättringsprojekt avseende nyckeltal, processer samt system.

Tillsatt uppdrag

Group Business Controller
Quant combines the entrepreneurial culture of a small company, established in 2015 as a spinout from ABB, with the challenges of a global multinational corporation, with operations in about 20 countries across the world. The Group Business Controller is a key role in the group, reporting to the CFO, and responsible for overall performance management, analysis and reporting for the group.

Tillsatt uppdrag

Treasury Manager med fokus på Cash Management
Vi söker nu en engagerad treasurymedarbetare som vill spela en nyckelroll i att utveckla Treasuryfunktionen på Sweco.

Tillsatt uppdrag

Business Controller
Till Ivers huvudkontor i Stockholm söker vi nu en ambitiös och affärsnära Business Controller. Rollen blir en del av ett controllerteam där man kommer att arbeta med den ekonomiska styrningen och uppföljningen för i huvudsak i Region Öst. Rätt kandidat får möjlighet att agera finansiell affärspartner och arbeta tätt med verksamhetschefer och bidra till Ivers fortsatta utvecklingsresa.