Skip to content

Anlita oss

Vi tar hand om våra kandidater.
Därför kan vi ta hand om dig som kund.

Behöver du kvalificerade ekonomer tillfälligt till din organisation?
Sannolikt har vi rätt lösning. Vi arbetar långsiktigt och relationsbaserat med våra konsulter, stödjer dem i deras karriärer och guidar deras kompetensutveckling för en arbetsmarknad som ständigt förändras. Alltså arbetar vi närmare och mer engagerat med våra konsulter än många andra rekryteringsföretag. Vi vet vad de vill, vad de kan och vart de är på väg.

För dig som kund innebär detta arbetssätt att vi kan leverera en smidigare och snabbare rekryteringsprocess, med mindre investerad tid och enklare beslut. Vi arbetar med specialister och generalister på alla nivåer inom ekonomi, både för interima och fasta tjänster.

Hör av dig till oss för att diskutera dina behov eller möjligheter. Chansen är stor att vi redan känner till din nästa konsult och medarbetare.

Vilken konsult behöver du?

Vi på Future Value hjälper dig fylla ett antal olika typer av personalbehov. Vi har hela skalan av konsulter i vårt nätverk, seniorer och juniorer, generalister och specialister. Rollerna vi tillsätter kan indelas i fyra olika huvudgrupper.

Tillfällig resurs

Här behöver du en konsult som tillfälligt kan fylla en tom stol i linjen. Det kan handla om vikariat t ex vid föräldraledighet, längre sjukskrivning eller under en pågående rekrytering. Vi hittar rätt kompetens för dina tydliga och väl avgränsade arbetsuppgifter.

Specialistkompetens

Du behöver kompetens som inte finns in-house under en begränsad period. Det kan handla om kunskaper och erfarenheter inom t ex Business Intelligence, specifika branscher, förvärv, projektredovisning etc. Konsulten arbetar mot de mål du definierat, men formar i stor utsträckning sitt arbetssätt själv.

Projekt & förändring

Konsulten tillför kompetens under ett avgränsat projekt eller förändringsarbete, t ex en teknikomställning, processförändring, omorganisation eller liknande. Uppgiften blir att få saker att hända genom arbeta hands-on och/eller ta en ledarskapsroll.

Transformation

Ditt företag behöver assistans och specialistkunskaper i samband med en större omställning till helt nya strukturer och arbetssätt, t ex SSC, processautomatisering och digitalisering. Konsulten arbetar på hög nivå och får en avgörande roll i att hjälpa dig genom processen.

Typ av uppdrag

Vi är din specialiserade partner för interima lösningar

Kvalitet

Om du som kund söker en aktör som värderar kvalitet är vi rätt för dig. Kvalitet är idag en affärskritisk fråga där alla parter skall hanteras på ett professionellt sätt. Rådgivning, matchningsarbete, feedback och återkoppling till kandidater under och efter en rekryteringsprocess, hantering av kundens och konsultens förväntningar, att säkerställa arvodesnivåer och tillgänglighet är alla viktiga element i vår leveransprocess.

Snabbhet

På interimsmarknaden är tempo och träffsäkerhet avgörande. Med rätt processer och intern struktur står vi ut på marknaden för att snabbt och träffsäkert lösa dina behov utan att göra avkall på kvalitet. Närheten till dig som kund och våra kandidater, tillsammans med en effektiv projektledning under varje rekryteringsprocess hjälper oss att leverera detta.

Nätverk

Vi arbetar dagligen med att kvalitetssäkra och bearbeta vårt konsultnätverk för att på bästa sätt möta behovet hos dig som kund. Vårt närverk erbjuder ett stort antal kvalificerade konsulter, specialister, chefer, projektledande eller förändringsdrivande underkonsulter inom ekonomi och finans. Samtliga konsulter i nätverket är utvärderade genom intervjuer och referenstagning.

Affärspartner​

Vi arbetar för att vara en konsultativ affärspartner där transparens, affärsmässighet och tydlig kommunikation kan råda i alla delar av ett samarbete. Som din samarbetspartner räds vi inte för att utmana, eller bli utmanade, eller för att diskutera din organisations utmaningar och potentiella möjligheter.

Exempel på tillsatta uppdrag

Tillsatt uppdrag

Interim Redovisningschef
Till vår kund i centrala Stockholm söker vi nu en Interim Redovisningschef. Du kommer att ha personalansvar för 2 personer (AP + AR). Du måste vara bekväm med konsolidering och gärna om du har jobbat projektrelaterat med redovisning. Att du är duktig på engelska i tal och skrift är en förutsättning. Ett systemintresse måste också finnas. Uppdraget påbörjas i slutet av februari och förväntas pågå ca 6 mån eller tills dess rekrytering är på plats och överlämning skett.

Tillsatt uppdrag

Interim Business Controller
Till ett snabbväxande börsnoterat bolag i centrala Stockholm söker vi nu en interim Business Controller. Uppdraget startar senast mars och beräknas pågå ca 6 månader. Du kommer att ingå i en nyetablerad controllerfunktion och ditt uppdrag är att tillsammans med Head of Business Control stärka funktionens arbete som Finance Business Partner mot den operativa verksamheten.

Tillsatt uppdrag

Interim Group Financial Controller
Till ett stort globalt börsnoterat bolag i Stockholm söker vi nu en interim Group Financial Controller. Uppdraget startar senast början februari och förväntas pågå ca 6 månader. I rollen kommer du främst att vara involverad i arbetet för koncernrapportering, konsolidering och finansiell analys.

Tillsatt uppdrag

Interim Financial Controller
Vi söker en Interim Financial Controller till ett bolag inom fastighetsbranschen. Uppdraget startar i mitten av januari och förväntas pågå i ca 6 månader. Placering i centrala Stockholm.

Tillsatt uppdrag

Interim Head of FP&A
Nu söker vi för kunds räkning en erfaren och senior Business Controller. Bolaget sitter straxt norr om City. Du kommer att vara ansvarig för den Nordiska regionen och rapportera till CFO för Norden. I arbetsuppgifterna ingår bla budgetarbete, analysera och förstå/förklara KPI:er och att göra adhoc-analyser. Du kommer inte att ha något personalansvar.

Tillsatt uppdrag

Interim Seniorkonsult Börsrapportering
Till ett börsnoterat bolag söker vi nu en senior interimskonsult med bred erfarenhet av börsrapportering. Du har goda ledaregenskaper och du är van att arbeta i krävande internationella miljöer nära Senior Group Management och mot Audit Committee.

Tillsatt uppdrag

Interim Business Controller
Vi söker nu en Interim Business Controller till ett internationellt bolag i centrala Stockholm. Uppdraget startar slutet november/början december och planeras pågå tom augusti. Du kommer att arbeta i en dynamisk och internationell säljdriven miljö med ansvar för ett av bolagets affärsområden i Norden.

Tillsatt uppdrag

Interim Tax Controller
Till ett internationellt bolag i Stockholm söker vi nu en konsult med bred skattekompetens. Uppdraget planeras starta september/oktober och pågå ca 6 månader.

Tillsatt uppdrag

Interim Nordic Accounting Manager
Vi söker en Interim Nordic Accounting Manager med intresse för FP&A till globalt bolag i Stockholm. Uppdraget planeras starta september/oktober och pågå ca 12 månader. Du kommer att ansvara för den nordiska redovisningen i samarbete med bolagets globala SSC. Rollen omfattar ansvar för en redovisningsekonom och du har ett nära samarbete med bolagets nordiska CFO och controllerfunktion.

Tillsatt uppdrag

Interim CFO
Vi söker nu en Interim CFO till noterat mindre bolag i Stockholm. Uppdraget är i väntan på en rekrytering vilket till viss del innebär förvaltande och kvalitetssäkrande men till stor del även förändringsprojekt tillsammans med VD. Du ska ha erfarenhet från en CFO-roll i noterad miljö