Business Consultant Interim Management – Future Value

Birger Jarlsgatan 33, Stockholm
Future Value AB
Kontaktperson
Mattias Katzenstein
Rekryteringskonsult
0767-835031
mattias.katzenstein@futurevalue.se

Business Consultant Interim Management – Future Value

Future Value AB

Future Value är ett rekryteringsföretag med stark lokal förankring som rekryterar kvalificerade ekonomer till såväl fasta tjänster som konsultuppdrag. Som specialister är det vårt uppdrag att ge dig guidning kring marknaden och olika karriärmöjligheter. Med lång erfarenhet, kunskap och ett stort engagemang hjälper vi dig vidare till nästa steg i karriären.

Marknaden kring Interim Management växer i allt högre utsträckning och våra kunder fortsätter att efterfråga specialister och chefer inom ekonomiområdet. Företagshändelser på marknaden samt behovet av omstruktureringar och transformation hos den traditionella ekonomifunktionen gör också att möjligheterna att initiera och hantera förändringar genom interimskonsulter blir allt vanligare.

Vårt affärsområde Interim Management fortsätter att satsa högt och vi söker nu flera kommersiellt drivna Business Consultants till vårt växande team. Som del av Interim Management arbetar du som affärspartner mot CFO och andra seniora befattningshavare inom ekonomiområdet och som konsultansvarig har du ett eget ansvar för tillsättningar av kvalificerade interimskonsulter för att möta kundens behov och utmaningar.

För att lyckas i rollen krävs affärsmässighet, hög aktivitet, mod, struktur samt en grundläggande nyfikenhet för människor och svenskt näringsliv. Vi ser gärna att du är utbildad ekonom med egen operativ erfarenhet, alternativt har du bakgrund från annan konsultverksamhet eller från motsvarande kvalificerad tjänsteförsäljning. Du är van att ställa höga krav på dig själv och din omgivning och du eftersträvar en hög kvalitet och professionalism i din yrkesroll.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • ansvara för att skapa och utveckla affärsrelationer, primärt med CFO och andra seniora motparter inom ekonomi- och finansområdet
  • agera konsultativt mot både kunder och konsulter gällande behov, potentiella utmaningar eller organisatoriska förändringar samt kring interimsmarknaden
  • ansvara för tillsättningar av interimsuppdrag, vilket innebär både kundkontakt, matchning och leveransarbete, samt konsultansvar för egna konsulter på uppdrag
  • proaktivt utveckla goda relationer med befintliga och nya konsulter
  • aktivt delta i vidareutvecklingen av affärsområdet och vår konsultverksamhet

Du rapporterar till Affärsområdeschefen för Interim Management.

Future Value erbjuder en dynamisk och öppen arbetsplats där du har stort eget ansvar och korta vägar till beslut. Hos oss är du med och påverkar, både din egen roll och företagets utveckling. Vi är en mix av åldrar, kön och erfarenheter men vår gemensamma nämnare är en human människosyn och goda värderingar i kombination med stort affärsfokus. Vi sitter i trevliga lokaler på Birger Jarlsgatan 33 och ser fram mot att fortsätta vår tillväxtresa tillsammans med dig.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Mattias Katzenstein på 0767835031 alternativt mattias.katzenstein@futurevalue.se

Välkommen med din ansökan!