Senior Business Controller – Infra

Evenemangsgatan 2, Stockholm
Telia
Kontaktperson
Oskar Ceder
Rekryteringskonsult
0767835088
oskar.jonsson@futurevalue.se

Senior Business Controller – Infra

Telia

We’re Telia Company, the New Generation Telco. Our 19,600 talented colleagues serve millions of customers every day in one of the world’s most connected regions. With a strong connectivity base, we’re the hub in the digital ecosystem, empowering people, companies and societies to stay in touch with everything that matters 24/7/365 – on their terms.

Headquartered in Stockholm, the heart of innovation and technology, we’re set to change the industry and bring the world even closer for our customers.

Telia Sverige har under det senaste året genomgått en större omorganisation med syfte att stärka och effektivisera interna processer och förmågan att möta kund. Telia Sveriges Finance-organisation har som huvuduppdrag att arbeta så integrerat som möjligt med verksamheten för att bidra med beslutsunderlag och utmana på bästa sätt. Som ett led i förändringsarbetet söker vi nu en Senior Business Controller till enheten Infra. Enheten ansvarar bland annat för planering, genomförande och uppföljning av Telias infrastrukturella projekt där man årligen investerar ca 4 miljarder kronor i bland annat fiber- och mobilnät. Som Senior Business Controller kommer du att agera affärspartner gentemot verksamheten, sitta i ledningsgrupp och även agera teamleader för 1–2 personer. Rollen rapporterar till CFO för Telia Infra.

Ansvarsområden:

  • Arbeta med kalkylering och uppföljning av stora investeringar
  • Monitorera stora kostnadsmassor samt capex och aktivt arbeta med styrning och kontroll av kostnader samt capex.
  • Leda och driva finansiell och operationell forecast
  • Ansvara för analys av månadsbokslut
  • Aktivt delta i ledningsgruppsarbete och vara en stödjande person till affärsledare för att ständigt förbättra lönsamhet och styrning av affären.

Kvalifikationer:

Rätt kandidat har en utbildningsgrund som Civilekonom plus mellan 5–10 års arbetserfarenhet inom relevanta roller. Antingen har du jobbat som managementkonsult, affärsnära Business Controller eller en kombination. Du har bred erfarenhet av olika delar av ekonomistyrning i större verksamhet; prognostisering, målprocesser och management-rapportering. Har du arbetat med komplexa infrastrukturprojekt så är det meriterande.

Vi söker dig som har erfarenhet av och brinner för att driva värde i verksamheten genom att ha överblick över en bredd av finansiella parametrar och applicera dem i uppföljning och beslutsstöd. Du trivs i en dynamisk miljö karakteriserad av förändring och förbättring.

Vi söker dig som inte bara vill göra den perfekta analysen med det rätta sambandet utan också vill ta ut den i verksamheten och se till att den omsätts till handling. Du möter upp senior management och ser relativt självständigt behov och antingen löser dessa själv eller kanaliserar det vidare till kollegor i verksamheten. Du sitter i rollen troligen i en affärsledningsgrupp och du brinner för att aktivt bidra i deras arbete.

Du är affärs- och resultatorienterad med ett proaktivt arbetssätt. Du är analytisk, driven och pedagogisk. Du är en naturlig informell ledare med prestigelöshet och integritet.

I denna rekrytering samarbetar Telia med Future Value, välkommen att kontakta Oskar Ceder för mer info 0767–835 088 eller oskar.ceder@futurevalue.se

Välkommen till Telia – Home to your next big opportunity!